สุโขทัย เร่งควบคุมสุนัขจรจัด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดสุโขทัยจัดโครงการ แก้ปัญหาสุนัขจรจัด เพื่อควบคุมปริมาณสุนัขจรจัด ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจังหวัดสุโขทัยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย วัด และย่านการค้า ซึ่งมักมีสุนัขจรจัดอยู่ในสถานที่ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก อาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา รวมถึงเสียภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวในจังหวัด จังหวัดสุโขทัยจึงจัดโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดจังหวัดสุโขทัยขึ้น เพื่อสนับสนุนนโยบายการท่องเที่ยว ควบคุมปริมาณสุนัขจรจัดให้น้อยลง ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาสู่คน และให้สุนัขจรจัดได้มีที่อยู่อาศัย ได้รับการดูแลด้านสุขภาพ และอาหารอย่างถูกต้อง โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งร่วมรับผิดชอบ ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดหาสถานที่เพื่อควบคุมและดูแลสุนัขจรจัด คาดว่า หากโครงการแล้วเสร็จ จะสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยเพิ่มขึ้นได้ในระดับหนึ่ง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด