รมช. กระทรวงชนชาติ และคณะกรรมาธิการชนกลุ่มน้อย เวียดนาม ศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนบนพื้นที่สูงท

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงชนชาติ และคณะกรรมาธิการชนกลุ่มน้อย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนบนพื้นที่สูง ที่โครงการบ้านรวมใจ จังหวัดเชียงใหม่ นายฮว่าง เซวิน เลือง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงชนชาติ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และคณะกรรมาธิการชนกลุ่มน้อย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เดินทางมาศึกษาดูงานที่โครงการบ้านรวมใจ ภายใต้สมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สูง 15 หมู่ 1 บ้านสันศรี สันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเขาบนพื้นที่สูง ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2527 มีโครงการเด่น ๆ 6 โครงการ คือการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนชาวไทยภูเขา ส่งเสริมสุขภาพสตรีมีครรภ์และเด็กปฐมวัย ศูนย์ให้คำปรึกษาช่วยเหลือพัฒนาสตรีชาวเขา โครงการอบรมเกษตรกรในรูปแบบเกษตรยั่งยืน โครงการส่งเสริมยุวสตรีชาวไทยภูเขา เรียนหนังสือและฝึกอาชีพตามความถนัด โครงการเรียนหนังสือและฝึกอาชีพสำหรับยุวสตรีชาวไทยภูเขาและศูนย์ให้คำปรึกษาช่วยเหลือและพัฒนาชาวไทยภูเขา โดยคณะกรรมาธิการชนกลุ่มน้อยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ให้ความสนใจโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของเด็กนักเรียนชาวไทยภูเขา ซึ่งขณะนี้มีเด็กอยู่ในความดูแลของโครงการ 40 คน โครงการจัดบ้านพัก อาหารและให้การดูแล รวมทั้งส่งเสริมฝึกอาชีพ โดยเด็ก ๆ เหล่านี้ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตนอกห้องเรียน เช่น ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ฝึกอาชีพ เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม จัดระบบการเงิน และอยู่ร่วมกันภายใต้หลักประชาธิปไตย อันเป็นการสร้างคนดีกลับสู่สังคมชาวไทยภูเขาปัจจุบันมีนางสีวิกา กิตติยังกุล เป็นผู้อำนวยการโครงการ นอกจากนี้คณะกรรมาธิกาชนกลุ่มน้อยเวียดนามยังได้สนใจแปลงเกษตรที่เด็ก ๆ ชาวเขาได้ร่วมกันทำไว้เพื่อบริโภคเอง อีกทั้งสนใจโครงการศูนย์ให้คำปรึกษาช่วยเหลือและพัฒนาชาวเขา ซึ่งจะให้การช่วยเหลือสตรีชาวเขาที่ถูกล่วงละเมิด หรือถูกสามีทำร้ายมาพักพิงชั่วคราว ส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน ให้คำปรึกษา ฝึกอบรม ต่าง ๆ ซึ่งจะสามารถนำไปปรับปรุงใช้ในการแก้ปัญหาชนกลุ่มน้อยในพื้นที่เวียดนามได้ด้วย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!