ปภ.ตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี 52-53

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว พร้อมประสานให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์อำนวยการฯ ในลักษณะเดียวกัน เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง นายอนุชา โมกขะเวส อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า ช่วงนี้ประเทศไทยเข้าสู่ต้นฤดูหนาวแล้ว โดยหลายพื้นที่ของประเทศเริ่มมีอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณยอดดอย ยอดภูได้รับความเดือดร้อนจากสภาพอากาศหนาวเย็นจำนวนมาก เพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยหนาวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวปี 2552-2553 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตพื้นที่ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประจำศูนย์ฯ ทำหน้าที่ติดตามและตรวจสอบสภาพอากาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจและจัดทำบัญชีผู้ประสบภัยหนาว ประสานหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องเตรียมการช่วยเหลือประชาชนตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น จัดเตรียมผ้าห่ม และเครื่องนุ่งห่มกันหนาว เพื่อแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยหนาว ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวังอัคคีภัยจากสภาพอากาศแห้ง และอุบัติเหตุจากการเดินทาง เนื่องจากหลายพื้นที่มักมีหมอกเกิดขึ้น รวมทั้งให้ดูแลรักษาสุขภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และเด็กเล็ก ซึ่งอาจจะเจ็บป่วยจากสภาวะอากาศหนาวเย็น ทั้งนี้ ให้กำชับเจ้าหน้าที่ ติดตามและประเมินสถานการณ์ภัยหนาวอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวได้อย่างทันท่วงทีและทั่วถึง พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์ภัยหนาว และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบเป็นประจำทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อปรับแผนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาพอากาศหนาวเย็น ขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!