กทม.เตรียมก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรุงเทพมหานคร เตรียมก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน อาคารและหลักเขตที่ 28 พร้อมท่าเทียบเรือ มั่นใจเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งเขตบางขุนเทียน พื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงที่ชายฝั่งพัทยา ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะผู้บริหารถึงโครงการก่อสร้างอาคารและหลักเขตที่ 28 ว่า กรุงเทพมหานครมีโครงการสร้างศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน พร้อมจะสร้างอาคารและหลักเขตกรุงเทพมหานครที่ 28 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในส่วนของเขตบางขุนเทียน พื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงพัทยา อีกทั้งเพื่อส่งเสริมความตื่นตัวในการอนุรักษ์ธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน โดยนายสุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ดูแลด้านผังเมือง และสิ่งแวดล้อมจะเป็นผู้พิจารณาในเรื่องนี้อีกครั้ง ซึ่งในเบื้องต้นได้ตั้งงบประมาณการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ไว้ที่ 113 ล้านบาท ส่วนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารและหลักเขตที่ 28 ตั้งไว้ที่ 99 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาการก่อสร้างโดยรวมประมาณ 360 วัน ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาชมพระอาทิตย์ยามเย็น และปลาโลมาในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ได้เป็นอย่างดี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวด้วยว่า จำเป็นต้องศึกษาถึงผลกระทบหากเปิดเป็นท่าเรืออีกครั้ง ว่าการมีเรือวิ่งเป็นจำนวนมากจะส่งผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่งบางขุนเทียนเพิ่มขึ้นหรือไม่ อย่างไรก็ตามการเปิดเป็นท่าเรือจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวให้คึกคัก และช่วยกระตุ้นเม็ดเงินให้หมุนเวียนเพิ่มขึ้น

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!