จ.สระแก้ว จัดทำโครงการ "ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดสระแก้ว จัดทำโครงการ "ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552 ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม นี้ นายศานิตย์ นาคสุขศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า โครงการ "ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม นี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายราชสักการะ การบวชชีพราหมณ์ การแสดงพระธรรมเทศนาและการฝึกปฏิบัติธรรม โดยปักกลดปฏิบัติธรรมพักค้างคืน บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ในปีนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ประกอบด้วย พระภิกษุสงฆ์ 100 รูป และฆราวาส อีกกว่า 400 คน สำหรับกำหนดการจัดงาน วันที่ 2 ธันวาคม เวลา 17.00 น. ทำพิธีเปิดโครงการฯ โดยเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ผู้ร่วมปฏิบัติธรรมทั้งหมดจะได้ทำวัตรสวดมนต์ ฝึกจิตภาวนานั่งสมาธิ และการแสดงพระธรรมเทศนา ตลอด 3 วันด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด