ประกาศสำนักพระราชวัง 4 พ.ย. 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 5 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2552 ตามคำกราบทูลเชิญของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อทรงเตรียมการในงานแสดงดนตรีและวัฒนธรรม "สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ครั้งที่ 4 และจะเสด็จต่อไปเยือนประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 15 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2552 เพื่อทรงร่วมการประชุมสภาที่ปรึกษาของอธิการบดีของมหาวิทยาลัยโตเกียว ในฐานะทรงเป็นหนึ่งในคณะที่ปรึกษาซึ่งให้คำแนะนำตลอดจนแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและการศึกษาระดับอุดมศึกษารวมถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยในอนาคต ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว กรุงโตเกียว สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จโดยเครื่องบินของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี 614 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2552 เวลา 10.10 น. นาฬิกา และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของสายการบินเจแปนแอร์ไลส์ เที่ยวบินที่ เจแอล 717 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2552 เวลา 16.05 นาฬิกา จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง 4 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2552

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!