คอนเสิร์ตการกุศล "ตามรอยพ่อ นำรายได้มอบครอบครัวครูที่ประสบเหตุใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นางจินดา กุลยเทพย์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ได้รับแจ้งจากนางสาววิชชุดา หมวดสิงห์ ผู้บริหารโรงเรียนดนตรีมีฟ้าหาดใหญ่ว่า โรงเรียนดนตรีมีฟ้าหาดใหญ่ ร่วมกับโรงเรียนพลวิทยา ได้จัดตั้งวงออร์เคสตร้าเยาวชนโรงเรียนพลวิทยา : Pholwitaya Youth Orchestra(PYO) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 ซึ่งเป็นวงออร์เคสตร้าของนักเรียนระดับประถมศึกษาวงแรกในจังหวัดสงขลา มีอายุระหว่าง 11-12 ปี เพื่อยกระดับความสามารถทางด้านดนตรีให้ก้าวเข้าสู่มาตรฐานสากล ทั้งยังต้องการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งการอบรมนักเรียนได้ตระักถึงคุณค่าการให้ และการช่วยเหลือสังคมในระดับที่นักเรียนสามารถกระทำได้ ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่อง ความพอเพียง โดยทางโรงเรียนดนตรีมีฟ้าหาดใหญ่ ได้จัดโครงการคอนเสิร์ตการกุศล"ตามรอยพ่อ ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยจัดแสดง 2 รอบ รอบบ่ายเวลา 13.30-15.30 น. สำหรับนักเรียน นักศึกษา บัตรราคา 50 บาท/ รอบค่ำ เวลา 19.00-21.00 น. สำหรับประชาชนทั่วไป บัตรราคา 150 บาท เพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณท่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานต่อปวงชนชาวไทย รวมถึงพสกนิกรได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา โดยรายได้จากการจัดคอนเสิร์ต "ตามรอยพ่อ หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะมอบให้แก่ครอบครัวของครูที่ประสบปัญหาจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ . ศิรินาถ นวประภากุล / ข่าว

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!