วว.ร่วมกับภาคเอกชนพัฒนาเครื่องกรองน้ำคุณสมบัติพิเศษ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคเอกชนพัฒนาเครื่องกรองน้ำคุณสมบัติพิเศษ ความปลอดภัยสูงเหมาะกับการบริโภค พร้อมมุ่งสร้างรายได้จากการส่งออก นายสุทธิพร ชีวสาธน์ รักษาการรองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ที่ผ่านมา วว.ได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาเครื่องกรองน้ำด้วยระบบเมมเบรนจนสำเร็จ โดยมีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถแยกอนุภาคในระดับไมโครถึงระดับนาโนเมตรได้ โดยผ่านการทดสอบแล้วว่า น้ำดื่มที่ผ่านการกรองด้วยเมมเบรนมีความปลอดภัยสูงเหมาะสำหรับการบริโภค โดยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้การกรองด้านเมมเบรนในรูปแบบต่างๆ เช่น การฝึกอบรม สัมมนา และยังเป็นที่ปรึกษาให้แก่ภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้ร่วมกับบริษัทสยามคาสท์ไนลอน จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการด้านเครื่องกรองน้ำและไส้กรองน้ำของประเทศไทย นำไปพัฒนาเชิงพาณิชย์ ทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ นอกจากนี้ วว. ยังให้คำปรึกษาทางเทคนิคแก่บริษัท เพื่อทำการศึกษาทดลอง รวมทั้งทำการประเมินและให้คำปรึกษาในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและคุณลักษณะเทคนิคของผลิตภัณฑ์ รวมถึงจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการกรองด้วยเมมเบรนให้แก่บุคลากรของบริษัท ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมากขึ้น และยังช่วยดึงรายได้เข้าประเทศ เนื่องจากบริษัทดังกล่าวจะเน้นทำการค้าเพื่อการส่งออกเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทางบริษัทส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำไปต่างประเทศถึงร้อยละ 60 และจากความร่วมมือครั้งนี้ ในอนาคตจะสามารถส่งออกได้ร้อยละ 70 ทั้งนี้ หากภาคเอกชนรายอื่นสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 - 2577 -9000

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!