สำนักงานประกันสังคม ช่วยจ่ายชราภาพช่วงลดอัตราเงินสมทบ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานประกันสังคม ช่วยจ่ายชราภาพช่วงลดอัตราเงินสมทบ (4 พ.ย.52) นายประทีป จงสืบธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดเผยว่า ตามที่กฎหมายของการประกันสังคม กำหนดให้มีการจ่ายบำเหน็จชราภาพให้กับผู้ประกันตนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้เป็นเงินออม และสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับผู้ประกันตนเมื่อเกษียณอายุ หรือ สิ้นสภาพความเป็นผู้ประกันตน ซึ่งเดิมสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายให้กับผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบครบ 12 เดือน ก่อนมีสิทธิเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย เงินสมทบของนายจ้าง 1 ส่วน เงินสมทบของผู้ประกันตน 1 ส่วน ซึ่งคำนวณจากฐานค่าจ้างของผู้ประกันตนบวกด้วยดอกผล แต่ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2552 สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายบำเหน็จชราภาพให้กับผู้ประกันตน ซึ่งส่งเงินสมทบครบ 12 เดือนก่อนมีสิทธิ เป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย เงินสมทบจากนายจ้าง 1 ส่วน เงินสมทบของผู้ประกันตน 1 ส่วน เงินจากกองทุนประกันสังคม 0.5 ส่วน โดยคำนวณจากฐานค่าจ้างในห้วงระยะเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม 2552 ถึงเดือนธันวาคม 2552 บวกด้วยผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า การจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพครั้งนี้ เป็นการช่วยเหลือผู้ประกันตน ซึ่งออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในช่วงที่มีการลดอัตราเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตน หากผู้ประกันตนมีข้อสังสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3951-1911 ต่อ 15-18

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!