จ.ระยองเร่งมาตราการห้ามขายสินค้าลวดดัดฟันแฟชั่น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีคำสั่งห้ามขายสินค้าลวดดัดฟันแฟชั่น เนื่องจากไม่มีผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าลวดดัดฟันรายใดติดต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อดำเนินการทดสอบ หรือพิสูจน์ว่าสินค้านั้นไม่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคภายในกำหนดเวลา คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ประชุมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 พิจารณาแล้วเห็นว่า สินค้าลวดดัดฟันแฟชั่นเป็นสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค จึงมีมติให้มีคำสั่งห้ามขายสินค้าลวดดัดฟันแฟชั่นเป็นการถาวร ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 มาตรา 56 ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดขายสินค้าที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสั่งห้ามขายเพราะสินค้านั้นอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคตามมาตรา 36 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าผู้ประกอบธุรกิจนั้นเป็นผู้ผลิตเพื่อขายหรือเป็นผู้สั่ง หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!