Breaking News

อาร์เอสรุกธุรกิจดิจิทัลเต็มตัว

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ RS เปิดเผยว่า ทิศทางการดำเนินธุรกิจของอาร์เอสในปี 2553 จะเน้นที่ 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจออนไลน์ ทีวีดาวเทียม และ กีฬา โดยเฉพาะธุรกิจออนไลน์ได้ปรับโครงสร้างธุรกิจดิจิทัลใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เน็ตเวิร์กครบวงจร ได้จัดตั้งสายงานออนไลน์บิสสิเนส โดยมีนายอาทิตย์ เลิศรักษ์มงคล ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสายงานออนไลน์บิสสิเนส ที่ผ่านมานายอาทิตย์ ประสบความสำเร็จจากการบริหารเว็บไซต์ zheza.com เว็บคอมมูนิตีของวัยรุ่น มีสมาชิกกว่า 2 ล้านคน ภายในเวลา 2 ปี จนเกิดเป็นโมเดลธุรกิจในรูปแบบใหม่ ๆ ที่เชื่อมโลกออนไลน์และโลกจริงเข้าไว้ด้วยกัน.

ไอซีทีปิดโครงการทีเคซีระยะ 5

นายสือ ล้ออุทัย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวปิด โครงการศูนย์กลางความรู้แห่งชาติระยะที่ 5 ว่า ไอซีทีจัดทำโครงการดังกล่าวเพื่อเผยแพร่เว็บไซต์ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติให้ผู้บริหารหน่วยงานของรัฐ สถกษา และประชาชนทั่วไปได้รู้จัก เพื่อการเข้าถึงองค์ความรู้โดยใช้ ทีเคซี พอร์ทัล เป็นเครื่องมือ รวมทั้งให้หน่วยงานภาครัฐและชุมชน สามารถสร้างชุมชนนักปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงการจัดตั้งศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ หรือ ไทยแลนด์ โนว์เลดจ์ เซ็นเตอร์ (ทีเคซี) เป็นการสร้างเว็บไซต์ที่เก็บรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง และความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ รวม 13 สาขาวิชา อาทิ สาขาเกษตรกรรม การศึกษา กฎหมาย ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ปัจจุบันโครงการศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ มีเนื้อหาหลากหลายรูปแบบ มีองค์ความรู้ที่จัดเก็บในรูปสื่อประสมกว่า 290 หัวข้อ มีเกมเสริมทักษะกว่า 60 เกม ตลอดจนมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่มี เนื้อหาเกี่ยวข้องกับหัวข้อองค์ความรู้ของทีเคซีกว่า 11,255 ลิงก์

สมาคมจีเอสเอ็มหนุนเดินหน้า 3จี

สมาคมผู้ประกอบการจีเอสเอ็มเป็นสมาคมอุตสาหกรรมไร้สายระดับโลก ประกาศสนับสนุนการเริ่มต้นเดินหน้าของรัฐบาลไทยในการเปิดให้ใบอนุญาตของแถบคลื่นความถี่ 2100MHz สำหรับบรบนด์ไร้สาย 3จี และได้เรียกร้องให้รัฐบาลไทยเร่งดำเนินการ เพื่อให้ประชาชนไทยได้มีโอกาสเชื่อมต่อกับบริการอินเทอร์เน็ตยุคหน้า ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตเพิ่มขึ้น โดยมร.เซบาสเตียน เอ็ม คาเบลโล ผู้จัดการด้านกฎเกณฑ์ ฝ่ายนโยบายสาธารณะ กล่าวว่า หากเลื่อนกำหนดออกไปหรือมีการเปลี่ยนแปลงในการเปิดให้ใบอนุญาต 3จี จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือ ของประเทศ ลดโอกาสในการได้รับการลงทุนที่จำเป็น ต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจไทย ทั้งนี้ผลกระทบของเทคโนโลยีบรอดแบนด์ไร้สายในตลาดเกิดใหม่จะมีบทบาทสำคัญในการลด ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งจากการวิเคราะห์การวัดเศรษฐกิจจาก 120 ประเทศของธนาคารโลกคาดการณ์ว่า ทุก ๆ 10% ที่เพิ่มขึ้นของอัตราการเข้าถึงบริการบรอดแบนด์ ส่งผลทำให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นถึง 1.3%.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด