สมาร์ทกริด : โครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าอัจฉริยะ

...จะน่าสนใจแค่ไหน! หากอนาคตผู้ใช้ไฟอย่างเรา ๆ จะมีสิทธิเลือกซื้อพลังงานไฟฟ้าแบบเหมาจ่ายหรือเลือกใช้ตามช่วงเวลาที่ต้องการ ซึ่งมีโปรโมชั่นไม่ต่างไปจากโทรศัพท์มือถือ

ไม่ใช่ความฝัน แต่สิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้จริง ด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่าสมาร์ท กริด (Smart Grid) หรือโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าอัจฉริยะ

สมาร์ท กริด ไม่ใช่เทคโนโลยี ใหม่ แต่ถูกจุดประกายขึ้นมาอีกครั้ง ในยุคที่ทุกคนต้องประหยัดพลังงานและประสบปัญหาโลกร้อน

ดร.เดิร์ก ชเลสซิงเกอร์ จากกลุ่มธุรกิจโซลูชั่นอินเทอร์เน็ตของซิสโก้ อธิบายให้ฟังว่า ปัจจุบันแนวโน้มธุรกิจไลก ผู้ใช้สามารถเป็นผู้ผลิตพลังงานได้เองด้วย ทั้งจากพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์หรือชีวมวลต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะใช้งานบ้านแล้วยังสามารถขายกลับเข้าระบบไฟฟ้าส่วนกลางได้

แต่เนื่องจากพลังงานสะอาดเหล่านี้ควบคุมปริมาณการผลิตและช่วงเวลาในการผลิตได้ยาก ประกอบกับไฟฟ้าส่วนใหญ่ยังเป็นธุรกิจแบบเรียลไทม์ นอกเหนือจากโรงไฟฟ้าแบบสูบน้ำกลับแล้ว ยังไม่มีเทคโนโลยีอื่นใดที่รองรับการจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าในระดับอุตสาหกรรมได้

ทำให้การบริหารจัดการไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานทดแทนยังขาดประสิทธิภาพ เราไม่สามารถใช้พลังงานสะอาดเพิ่มเติ่วงเวลาที่มีความต้องการใช้งาน สูง เพื่อทดแทนการผลิตไฟฟ้าที่ต้องใช้น้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ

สิ่งที่จำเป็นก็คือ การผนวกรวมห่วงโซ่มูลค่าในการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดอย่างครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตกระแสไฟฟ้า การจัดส่ง และกระจายกระแสไฟฟ้า เรื่อยไปจนถึงการใช้งานในบ้านที่รวมถึงเต้าเสียบปลั๊กไฟและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน และจะต้องมีการสื่อสารข้อมูลแบบสองทางในทุกขั้นตอน

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด