กคช.ขยายฐานรายได้ผู้ซื้อบ้านเอื้ออาทร

วันนี้ (3 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุชาติ ศิริโยธิพันธุ์ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า คนไทยที่ยังไม่มีบ้าน มีกว่า 3 ล้านคนทั่วประเทศ ซึ่ง กคช.เคยทำการสำรวจเกี่ยวกับความสามารถในการรองรับค่าใช้จ่ายเรื่องบ้านของคนไทยนั้น มีอยู่หลายกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องเช่าบ้านนั้น จะสามารถมีกำลังจ่ายได้เดือนละ 1,000 กว่าบาท ซึ่งเมื่อปี 2546 กคช.เริ่มโครงการบ้านเอื้ออาทรขึ้นเพื่อให้คนไทยได้มีบ้านเป็นของตัวเอง และผ่อนในอัตราเดือนละ 1,500 บาท แต่กลับเกิดปัญหาเศรษฐกิจ ดอกเบี้ยราคาสูงขึ้น ประกอบกับราคาวัสดุก่อสร้างมีการปรับสูงขึ้น จึงทำให้ราคาค่าผ่อนบ้านเพิ่มเป็นเดือนละประมาณ 2,000 บาท นับเป็นหนึ่งในปัญหาของโครงการบ้านเอื้ออาทรด้วย จนต้องปรับลดขนาดของโครงการจาก 600,000 หน่วย เป็น 281,556 หน่วย โดยสร้างเสร็จแล้ว 212,000 หน่วย ส่งมอบแล้ว 124,000 หน่วย ทั้งนี้ บ้านเอื้ออาทรกระจายอยู่ตามพื้นที่ทั้งหมด 350 พื้นที่

อย่างไรก็ดี ขณะนี้โครงการบ้านเอื้ออาทรได้รับการตอบรับดีขึ้น ล่าสุด มีการปรับขยายเพดาน คุณสมบัติผู้ซื้อบ้านจากต้องมีรายได้ครอบครัว 30,000 บาทต่อเดือน เป็น 40,000 บาทต่อเดือน เพื่อเพิ่มฐานกลุ่มลูกค้า และล่าสุดมีโครงการ การเคหะแห่งชาติ ขอบคุณประเทศไทย ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด สร้างบ้าน สร้างงาน สร้างอาชีพ นำบ้านที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว 34,583 หน่วย มาเปิดขายระหว่างวันที่ 6-15 พ.ย.2552 พร้อมทั้งยังได้รับการร่วมมือจากธนาคารออมสิน และกระทรวงแรงงาน นำตำแหน่งว่างในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 3,500 อัตรา มารับสมัคร รวมถึงการฝึกอาชีพ 40 อาชีพ มาสอนในงาน มีสถานที่ที่เปิดขายประกอบด้วย สำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติ ถนนนวมินทร์ สำนักงานเคหะชุมชนทุกแห่งทั่วประเทศ สถานที่ตั้งโครงการศูนย์นนทบุรี ศูนย์ขายนครปฐม ศูนย์ขายสมุทรปราการ ศูนย์ขายสมุทรสาคร.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด