จ.ปราจีนบุรี เร่งแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปราจีนบุรี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.ปราจีนบุรี เร่งแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปราจีนบุรี วันนี้ ที่บริเวณหน้าประตูน้ำคลองสารภี ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ได้มีการเปิดโครงการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปราจีนบุรี โดยนายพินิจ เนตรพุกกณะ กล่าวหลังจากเปิดงานว่า ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรีเปลี่ยนไป น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีบริเวณคลองสารภีเกิดเน่าเสีย จากการปนเปื้อนสารเคมีและสิ่งปฎิกูล เป็นสาเหตุให้สัตว์น้ำที่หายาก โดยเฉพาะปลาน้ำเงิน ปลากะโห้ เกือบใกล้สูญพันธ์ และประชาชนที่อาศัยแหล่งน้ำในลุ่มน้ำปราจีนบุรีใช้อุปโภค-บริโภคไม่สามารถอุปโภค-บริโภคได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าว จำเป็นที่จะต้องมีการแก้ไขสร้างความเข้าใจ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยรักษาสภาพน้ำในคลองสารภีและลุ่มน้ำปราจีนบุรีให้ดีขึ้น ซึ่งประชาชนทั้งหลายที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี เพื่อแก้ไขปํญหาน้ำเสียในคลองสารภี จะต้องนำความรู้ในการดำเนินการครั้งนี้ไปส่งเสริมต่อเกษตรกร ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปราจีนบุรี ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อลุ่มน้ำปราจีนบุรีกลับสู่สภาพเดิม การจัดงานในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานสามารถนำความรู้ในการปฏิบัติกลับไปส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปราจีนบุรี

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!