สสส.ประกาศความสำเร็จผลงานรอบ 8 ปีที่ผ่านมา ช่วยประชาชนเลิกบุหรี่ และเลิกดื่มสุราอย่างต่อเนื่อง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สสส.ประกาศความสำเร็จผลงานรอบ 8 ปีที่ผ่านมา ช่วยประชาชนเลิกบุหรี่ และเลิกดื่มสุราอย่างต่อเนื่อง พร้อมเร่งปราบปรามบุหรี่ปลอมอย่างจริง นายแพทย์สุภกร บัวสาย ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในงาน"ก้าวสู่ปีที่ 9 สสส. ก้าวสร้าง ก้าวสุข ว่า จากการทำงาน 8 ปีที่ผ่านมา สสส. ยึดหลักการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกด้านที่เกี่ยวกับสุขภาวะ ในการรณรงค์ให้ประชาชน ที่ ลด ละ เลิก พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ โดยในส่วนของการควบคุมการบริโภคยาสูบปี 2550 คนไทยสูบบุหรี่ 9.45 ล้านคน ลดลงจากปี 2544 ถึง 1,080,000 คน ส่งผลให้ยอดจำหน่ายบุหรี่ปี 2552 มี 1,790 ล้านซอง น้อยกว่าปี 2550 ถึง 168 ล้านซอง ส่วนกรณีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปี 2551 คนไทยดื่มแอลกอฮอล์ลดลงเหลือ 45.7 ลิตรต่อหัวต่อปี จากปี 2550 ที่สูงถึง 51 ลิตร ลดค่าใช้จ่ายการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึง 4 พันล้านบาท นอกจากนี้จากการรณรงค์ทั่วประเทศในช่วงเทศกาลสำคัญสามารถลดอุบัติเหตุและอัตราการเสียชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สสส. ยังให้ความสำคัญด้านสุขภาพของประชาชน โดยโครงการเครื่อข่ายคนไทยไร้พุง ทำให้ประชาชน 3 ล้านคนที่มีภาวะน้ำหนักเกิน สามารถลดน้ำหนักให้เข้าสู่ภาวะปกติได้ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวอีกว่า ตั้งเป้าในปี 2553-2555 เร่งผลักดันให้เกิดบริการเลิกบุหรี่ไม่น้อยกว่า 1,000 แห่ง พร้อมป้องกันบุหรี่หนีภาษีและบุหรี่ปลอมไม่ให้เข้ามาในเมืองไทยได้อย่างในปัจจุบัน รวมทั้งการมุ่งสร้างพัฒนาเยาวชนในเชิงสร้างสรรค์ให้รู้เท่าทันสภาพแวดล้อมในสังคม

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!