''บิ๊กบัง''ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดตั้งนครปัตตานี

ระบุอาจทำให้เกิดความขัดแย้งบานปลายในอนาคต ติงอย่าคิดแบ่งชาติพันธุ์-ศาสนาที่ปชช.เคยอยู่ร่วมกัน

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด