โสภณปรามนายกฯรับผิดชอบการตัดสินใจ

โสภณ ยันปมสหภาพฯ ใครผิดว่าไปตามผิด ย้ำจุดยืนไม่เปลี่ยน ปรามนายกฯ ตัดสินใจอย่างไรก็ต้องรับผิดชอบ