ผู้ว่าฯ นครสวรรค์ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการหอพัก เตือนภัยที่อาจเกิดกับเด็ก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่าราชการจังหวัดรสวรรค์ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการหอพัก/บ้านเช่า เฝ้าระวังและเตือนภัยที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนของจังหวัดนครสวรรค์ นายสุนเชษฐ์ ธีนนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดรสวรรค์ กล่าวว่า จังหวัดนครสวรรค์มีภารกิจในการควบคุม กำกับดูแลดำเนินกิจการหอพัก/บ้านเช่า ของเอกชนให้เป็นไปตามวัถุประสงค์ของพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2507 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครสรรค์เป็นนายทะเบียนปัจจุบันมีหอพัก/บ้านเช่า ของเอกชนที่ได้รับอณุญาตให้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2507 จำนวน 163 แห่ง เพื่อเฝ้าระวัง และเตือนภัยที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนของจังหวัดนครสวรรค์ และเพื่อเป็นการคุ้มครองสวัสดิการของเยาวชน นักเรียน นักศึกษาที่เข้าพักในหอพัก/บ้านเช่า ให้ได้รับความสะดวกปลอดภัย จังหวัดจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบหอพัก/บ้านเช่า สอดส่องดูแลหอพัก/บ้านเช่า อย่าให้เป็นที่มั่วสุม , ให้ผู้ประกอบการหอพัก/บ้านเช่า ที่จดทะเบียนแล้วมายื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ประจำปี 2553 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ และเจ้าของกิจการหอพักหรือบ้านเช่าที่รับนักเรียนนักศึกษาเข้าพัก ตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป และยังมิได้ขออนุญาต จัดตั้งหอพักใหถูกต้องตามกฏหมาย ให้มาติดต่อขอยื่นคำขอได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ หากฝ่าฝืนและตรวจพบต้องถูกดำเนินการตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ 2507 กล่าวคือ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สอบถามรายระเอียดได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคึมและความั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกลุ่มพัฒนาคม โทร 056-803-532 -5

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!