รมช.ศธ. ยอมรับ มติแอดมิสชันปีการศึกษา 2553 - 2554 ของ ทปอ. จะส่งผลให้ควบคุมการรับตรงได้ยาก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยอมรับ มติเรื่ององค์ประกอบและค่าน้ำหนักแอดมิสชั่นปีการศึกษา 2553 - 2554 ของ ทปอ.ส่งผลให้ควบคุมการรับตรงได้ยาก นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยกรณีที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติยืนตามองค์ประกอบ และค่าน้ำหนักในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา(แอดมิสชัน) ปี 2554 ซึ่งค้านกับผลประชาพิจารณ์ของคณะทำงานแอดมิสชั่นส์ฟอรั่มว่า การตัดสินใจถือเป็นอำนาจโดยตรงของ ทปอ.การที่ ทปอ.ยืนตามองค์ประกอบและค่าน้ำหนักเดิม จึงไม่ถือว่าขัดต่อนโยบายของตนเอง อย่างไรก็ตาม โดยส่วนตัวมองว่ามติดังกล่าว จะทำให้ช่วง 2 ปี ระหว่างปี 2553 - 2554 นี้ ควบคุมการรับตรงได้ยาก เพราะมหาวิทยาลัยอาจมองว่า ไม่มีการปรับสัดส่วนค่าน้ำหนักให้ตามที่ต้องการ กระทรวงศึกษาธิการ ต้องเร่งเข้าไปดูแล โดยต้องมีองค์กรกลาง ทำหน้าที่ประสานงานในการจัดช่วงเวลารับสมัครนิสิต นักศึกษา ให้ใกล้เคียงมากขึ้น ตลอดจนพยายามให้ใช้ข้อสอบกลางร่วมกัน โดยยึดหลัก 2 ประการ คือ อำนวยความสะดวก และลดค่าใช้จ่ายให้แก่นักเรียน และมหาวิทยาลัยต้องได้นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถตรงตามที่ต้องการ นายชัยวุฒิกล่าวว่า หลังจากนี้ต้องเป็นหน้าที่ของ ทปอ.โดยตรง ในการอธิบายกับมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับมติที่ออกมาดังกล่าว ทั้งนี้ ยอมรับว่ามติที่ออกมาสวนทางกับความต้องการของคนส่วนใหญ่ อาจนำไปสู่ปัญหาในอนาคตได้ แต่เชื่อว่า ทปอ. คงพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว ส่วนความคืบหน้ากรณีให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) เป็นองค์กรกลาง ในการประสานงานการรับตรงของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ น่าจะดำเนินการได้ทันในปีการศึกษา 2554 นี้

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!