ครม.เคาะ 6 หมื่นล้านให้ธ.ก.ส.อุ้มโรงสี-ชาวนา

ครม.เคาะ 6 หมื่นล้านให้ธ.ก.ส.อุ้มโรงสี-ชาวนา

ครม.อนุมัติ 6 หมื่นล้านบาท ให้ธ.ก.ส.รับซื้อข้าวชาวนา พร้อมปล่อยกู้เสริมสภาพคล่องโรงสี

นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ใช้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 6 หมื่นล้านบาท ดูแลราคาข้าวผ่าน 3 แนวทาง คือ

1. ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)ใช้ปล่อยสินเชื่อให้ องค์การคลังสินค้า (อคส.) และ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เพื่อใช้รับซื้อข้าวโดยตรงจากชาวนา 2 ล้านตัน ในวงเงิน 2 หมื่นล้านบาท โดยให้กระทรวงการคลังค้ำ ประกัน เพื่อให้ อคส.และ อตก. รับซื้อข้าวจากเกษตรกรในราคาอ้างอิงตามที่รัฐบาลประกาศ เพื่อเป็นกลไกลในการรักษาระดับเสถียรภาพราคาข้าว ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร

2. เห็นชอบให้ ธ.ก.ส.ปล่อยกู้เสริมสภาพคล่องให้กับโรงสีที่เข้าร่วมโครงการ โดยต้องรับซื้อข้าวในราคาอ้างอิง ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ โดยรัฐบาลจะชดเชยภาระดอกเบี้ยให้ 2% โรงสีจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ 2.75% วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท

3. ให้ ธ.ก.ส.ดำเนินโครงการรับจำนำแบบยุ้งฉาง ในวงเงิน 2 หมื่นล้านบาท เพื่อให้เกษตรกรที่ต้องการใช้เงิน แต่ยังไม่ต้องการขายข้าวให้กับโรงสี เพราะถูกกดราคา ก็สามารถนำข้าวมาจำนำกับ ธ.ก.ส.ได้

 

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด