รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมสั่งซื้อบัตรอวยพรปีใหม่ หวังเป็นการประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ของไทยให้เป็นที่รู้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมสั่งซื้อบัตรอวยพรปีใหม่ ซึ่งเป็นผลงานภาพวาดสีน้ำมันเอกลักษณ์ประจำชาติไทยโดยศิลปินแห่งชาติ เพื่อประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย นายวชิระ เพ่งพล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 4 และ 5 ในฐานะประธานอนุกรรมการจัดทำบัตรอวยพรและของที่ระลึก เพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายให้ช้างไทย ดอกราชพฤกษ์และศาลาไทย เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ พร้อมกับมอบหมายให้คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ดำเนินการจัดทำบัตรอวยพร และของที่ระลึก เพื่อส่งต่อสัญลักษณ์ประจำชาติไทยทั้ง 3 สิ่ง รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย ด้วยการส่งบัตรอวยพรให้แก่บุคคลสำคัญ ในช่วงเทศกาลปีใหม่บนภาพวาดสีน้ำมัน โดยนายพิชัย นิรันดร์ ศิลปินแห่งชาติประจำปี 2546 ซึ่งมั่นใจการส่งต่อของการ์ดอวยพรในช่วงเทศกาลปีใหม่ จะช่วยประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ของไทยได้อีกทางหนึ่ง เพื่อใช้เป็นสื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักแพร่อย่างหลาย สำหรับผู้สนใจสั่งซื้อผ่านผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี การชำระผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยทำเนียบรัฐบาล ชื่อบัญชี การจำหน่ายบัตรอวยพรสัญลักษณ์ประจำชาติไทย เลขที่บัญชี 067-0-0-5557-3 หรือสั่งซื้อด้วยตนเอง ที่สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ทำเนียบรัฐบาล บัตรอวยพรดังกล่าวมีจุดเด่น คือการเป็นภาพวาดสีน้ำที่สวยงาม บรรจุในซองที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษ จำหน่ายในราคา 120 บาท และขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันเป็นเจ้าของ และส่งต่อเอกลักษณ์ประจำชาติในช่วงเวลาอันเป็นมงคลนี้ด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด