ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ระบุ การจัดเก็บกระทงเรียบร้อย แต่ปีนี้มีจำนวนน้อยลงกว่าปีท

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ระบุ การจัดเก็บกระทงเรียบร้อย แต่ปีนี้มีจำนวนน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา และเป็นกระทงที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติสูงสุด เรืออากาศโทอิราวัสส์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เปิดเผยยอดการจัดเก็บกระทงเมื่อคืนที่ผ่านมาว่า มีจำนวนทั้ง 882,418 ใบ ลดลงจากปีที่แล้ว 46,911 ใบ สาเหตุที่จำนวนกระทงลดลง ส่วนหนึ่งมาจากการรณรงค์ให้ใช้ 1 กระทงต่อ 1 ครอบครัว ประกอบกับวันลอยกระทงปีนี้ตรงกับวันธรรมดาทำให้คนมาเที่ยวงานลดลง ซึ่งกระทงในปีนี้ เป็นกระทงจากวัสดุธรรมชาติสูงสุด 717,847 ใบ หรือคิดเป็นร้อยละ 81.34 รองลงมาคือกระทงโฟม 112,854 ใบ คิดเป็นร้อยละ 12.78 และกระทงจากวัสดุอื่นๆ 51,717 ใบ คิดเป็นร้อยละ 5.85 สำหรับเขตที่จัดเก็บกระทงได้มากที่สุด คือลาดกระบัง 47,777 กระทง น้อยที่สุดคือราชเทวี 455 กระทง โดยเริ่มเก็บตั้งแต่เวลา 22.00 น.เรื่อยมาจนถึงเวลา 04.00 น.ของวันนี้

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด