เทศบาลนครปากเกร็ดทุ่มเงิน 54 ล้านให้ศูนย์การแพทย์ปัญญาฯ ชูเป็นองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีวิสัยทัศ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่าเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีได้มอบเงินจำนวน 54 ล้านบาทให้แก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 6 ชั้นของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ การที่เทศบาลนครปากเกร็ดได้มอบเงินให้กับสถาบันการศึกษาเพื่อทำงานและพัฒนางานด้านการศึกษานั้นถือเป็นเรื่องที่ดียิ่งและเป็นการยืนยันได้ถึงความบริสุทธิ์ใจในการใช้เงินงบประมาณของประเทศชาติได้อย่างคุ้มค่าเพื่อประชาชนในภาพกว้างโดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดเอง การที่องค์การบริหารระดับท้องถิ่นจะเห็นความสำคัญในเรื่องการศึกษา สาธารณสุข ชีวิตความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตไม่ใช่เรื่องง่ายนัก และเราก็ไม่ค่อยเห็นภาพเหล่านี้บ่อยนักเช่นกัน เพราะส่วนใหญ่แล้วองค์การบริหารระดับท้องถิ่นจะมุ่งเน้นการก่อสร้างถนน ไฟฟ้าประปาหรือเรื่องสาธารณูปโภคเป็นเรื่องใหญ่ ส่วนเรื่องอื่นๆ นั้นเขาแทบจะไม่สนใจ การที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลนครปากเกร็ดเห็นความสำคัญ และมองปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนได้รอบด้านเช่นนี้จะทำให้ประชาชนในเทศบาลนครปากเกร็ด มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และการที่เทศบาลนครปากเกร็ดได้มอบเงินให้ทางศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ทำให้เห็นว่าเทศบาลนครปากเกร็ดได้มองเห็นความสุขความทุกข์ของคนในท้องถิ่นและมองว่าความรู้ทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพ การดูแลรักษาพยาบาล การบำบัด เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเข้าถึงประชาชนทุกคน เป็นองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการบริหารจัดการ นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศบาลนครปากเกร็ด กล่าวว่า ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุถือเป็นที่พึ่งทางด้านการสุขภาพของคนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง ในแต่ละปีประชาชนในเขตพื้นที่ปากเกร็ดจำนวนกว่าแสนคนได้พึ่งพาศุนย์ปัญญานันทภิกขุมาโดยตลอด ทำให้เราเห็นปัญหาความแออัดของการรักษาผู้ป่วย จำนวนเตียงไม่เพียงพอในการรองรับผู้ป่วย ทีมผู้บริหารเทศบาลนครปากเกร็ดจึงได้ไว้วางใจมอบเงินจำนวน54 ล้านบาทเพื่อก่อสร้างผู้ป่วยใน 6 ชั้นของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ เพราะเราเห็นว่าศุนย์การแพทย์ปัญญาฯ เป็นที่พึ่งด้านสุขภาพให้ประชาชนได้ มียังมีความทันสมัยในการส่งเสริมสุขภาพ ดูแลรักษาและบำบัดผู้ป่วย อีกทั้งยังมีองค์ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัยจากมศว เข้ามาสนับสนุนงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การบำบัดผู้ป่ายได้เป็นอย่างดี

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!