ภูเก็ต เปิดที่ทำการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนที่ป่าคลอก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ทำการพัฒนาชุมชนภูเก็ต ส่งเสริมการออมประชาชน เปิดที่ทำการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนที่ป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต นายสมศักดิ์ สงนุ้ย พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จากการที่กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้อนุมัติงบประมาณกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2522 ตามโครงการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน จังหวัดละ 1 แห่ง โดยกำหนดกิจกรรมหลัก คือ การพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและกองทุนต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน รองรับการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทุนชุมชนอย่างเป็นระบบ และเป็นเอกภาพในการแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยชุมชน รวมถึงเป็นแหล่งออมเงิน แหล่งทุน และแหล่งสวัสดิการ ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ตลอดจนเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชน พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต กล่าวอีกว่า จังหวัดภูเก็ต ได้พิจารณา ให้ดำเนินการที่ตำบลป่าคลอก โดยจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และกองทุนต่าง ๆ ร่วมดำเนินกิจกรรม จำนวน 15 กลุ่ม วิธีการดำเนินการอยู่ภายใต้การบริหาร ของคณะกรรมการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน 1 คณะ จำนวน 15 คน โดยมีนายอุสมาน หวังดี เป็นประธานคณะกรรมการ และมีคณะที่ปรึกษาจำนวน 9 คน มีการให้บริการแก่สมาชิกในชุมชน และเปิดดำเนินการตั้งแต่วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 10.00-17.00 น.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!