''รพ.จุฬาภรณ์'' เฉพาะทางโรคมะเร็งครบวงจร

ด้วยพระปณิธานมุ่งมั่นของ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการช่วยเหลือชาวไทยที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคมะเร็ง กระทั่งทรงก่อตั้งโรงพยาบาล ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้น เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งแบบครบวงจรที่ทันสมัยของประเทศและภูมิภาค พร้อมพระราชทานนามว่า โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่เดือน พ.ค. 2551 เป็นต้นมา และเมื่อวันที่ 29 ต.ค.ที่ผ่านมา ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงเปิดโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการ

ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา รองประธานบริหารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กราบทูลรายงานความเป็นมาว่า โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จัดตั้งขึ้นโดยพระปณิธานแน่วแน่ใน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ทรงมุ่งหวังให้เป็นสถาบันแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการที่จะช่วยเหลือประเทศชาติในการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ให้การรักษาโรคมะเร็งที่ได้ผลดีทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว

โรงพยาบาลจะมีการดำเนินงานเพื่อพัฒนาการวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็ง ประกอบด้วยการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยทางคลินิกและการวิจัยในชุมชน เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยและการรักษาที่มีคุณภาพ เหมาะสม ทันสมัยและการป้องกันโรคมะเร็ง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ป่วยมะเร็งมีโอกาสพ้นทุกข์จากโรคร้าย และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและประชาชนชาวไทย รวมถึงมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันและศูนย์ชำนาญการทางด้านมะเร็งทั้งในประเทศและต่างประเทศศ.กิตติคุณ นพ.จรัส กล่าว.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!