อีก2สัปดาห์สรุปค่าธรรมเนียนเคเบิลทีวี

คณะทำงานเคเบิลทีวี ชี้อีก 2 สัปดาห์สรุปค่าธรรมเนียมใบอนุญาตชั่วคราวได้ เดินหน้าร่างประกาศปกป้องลิขสิทธิ์ และประกาศว่าด้วยการโฆษณา

รศ.ดร.พนา ทองมีอาคม ประธานคณะทำงานกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ ในคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กล่าวภายหลังรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศหลักเกณฑ์คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เรื่องค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ (โทรทัศน์ที่มีการบอกรับสมาชิก) หรือเคเบิลทีวีเมื่อวันที่ 30 ต.ค. ที่ผ่านมา ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ถนน วิภาวดีรังสิต ว่า หลังรับฟังความคิดเห็นสาธารณะแล้ว คณะทำงานฯจะใช้เวลา 2 สัปดาห์สรุปข้อมูลก่อนยื่นเรื่องให้ กทช.พิจารณาต่อไป

สำหรับอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ คณะทำงานอ้างอิงตามพื้นที่อำเภอ โดยแบ่งอัตราค่าธรรมเนียมชั่วคราวแบบรายปีไว้ 4 ประเภท ได้แก่ พื้นที่ที่มีเขตศักยภาพเชิงพาณิช,000 บาท พื้นที่ที่มีเขตศักยภาพปานกลาง 10,000 บาท พื้นที่ที่มีเขตศักยภาพต่ำ 5,000 บาท และพื้นที่ที่มีเขตศักยภาพเสี่ยงขาดทุน จะยกเว้นค่าธรรมเนียม เบื้องต้นพบว่ามีผู้ประกอบการเคเบิล 700-800 ราย ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงและปานกลาง ปัจจุบันมีผู้รับชมเคเบิลทีวีประมาณ 2.5 ล้านครัวเรือน

รศ.ดร.พนา กล่าวว่า สำหรับการให้ใบอนุญาตแบบแบ่งตามเขตอำเภอ ผู้ประกอบการเคเบิลสามารถขอใบอนุญาตเพื่อเปิดให้บริการได้หลายเขตอำเภอ ซึ่งตนมองว่าเคเบิลทีวีเป็นสื่อ ที่สำคัญในการรับรู้ข่าวสารของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ขณะที่พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ และวัฒนธรรม คณะทำงานได้ทำข้อยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียม

ทั้งนี้ คณะทำงานกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ ได้ดำเนินการทำประกาศหลักเกณฑ์ให้ใบอนุญาตการประกอบกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ขณะนี้ อยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมืประกาศแล้วผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีต้องมา ลงทะเบียนภายใน 120 วัน ส่วนร่างประกาศ หลักเกณฑ์ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการเคเบิลทีวีจะยื่นให้ กทช.ได้ใน 2 สัปดาห์ หลังจากนี้จะเดินหน้าร่างประกาศลิขสิทธิ์เพื่อ ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา และร่างประกาศว่าด้วยเรื่องโฆษณา รวมทั้งร่างหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหาที่เหมาะสม

อย่างไรก็ตาม หลังประกาศหลักเกณฑ์ให้ใบอนุญาตการประกอบกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่มีผลบังคับใช้แล้ว ผู้ประกอบกิจการทีวีดาวเทียมสามารถมาลงทะเบียนได้ เพราะเนื้อหาของทีวีดาวเทียมส่วนหนึ่งจะอยู่ในผังรายการที่ออกอากาศของเคเบิลทีวี ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายควบคุมการให้บริการทีวีดาวเทียม.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!