รพ.สวรรค์ประชารักษ์ ร่อนแถลงฉบับ 2 แจงการตายของเหยื่อผกก.โจ้ ผลชันสูตรส่งวันนี้

รพ.สวรรค์ประชารักษ์ ร่อนแถลงฉบับ 2 แจงการตายของเหยื่อผกก.โจ้ ผลชันสูตรส่งวันนี้

รพ.สวรรค์ประชารักษ์ ร่อนแถลงฉบับ 2  แจงการตายของเหยื่อผกก.โจ้ ผลชันสูตรส่งวันนี้
อีจัน

สนับสนุนเนื้อหา

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ แถลงการณ์ฉบับที่ 2 เรื่อง การออกหนังสือรับรองการตาย กรณีสันนิษฐานว่าพิษจากสารแอมเฟตามีน กรณีพ่อค้ายาเสพติดเสียชีวิตจากเหตุ ผกก.โจ้ ใช้ถุงคลุมหัวจนขาดอากาศหายใจ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และขอชี้แจง เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1.ผู้เสียชีวิตได้รับการส่งตัวจากโรงพยาบาลเอกชนมายังโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ในวันที่ 5 ส.ค. 2564 เวลา 19.20 น. ด้วยอาการไม่รู้สึกตัว ใส่ท่อช่วยหายใจ และได้รับการทำ CPR มา 1 ครั้ง ประวัติการเจ็บป่วยได้จากใบส่งตัวของโรงพยาบาลเอกชนและตำรวจผู้นำส่ง ส่วนญาติที่ติดต่อได้คือ บิดา ซึ่งไม่สามารถให้ข้อมูลการเจ็บป่วยครั้งนี้ได้

2. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ให้การดูแลรักษา ผู้เสียชีวิต ตามมาตรฐานวิชาชีพทุกขั้นตอน จนกระทั่งเสียชีวิตในวันที่ 6 ส.ค. 2564 เวลา 13.20 น.

3. หลังเสียชีวิตได้ทำการชันสูตรพลิกศพ โดยแพทย์นิติเวช โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ในวันที่ 7 ส.ค. 2564 เวลา 09.00 น. เนื่องจากต้องรอผลตรวจโควิด ผลการผ่าศพเบื้องต้น การตรวจคัดกรองปัสสาวะพบสารเมทแอมเฟตามีนและสารแอมเฟตามีน โดยลงสาเหตุการตายเบื้องต้นในหนังสือรับรองการตาย ( ท.ร.4/1) สันนิษฐานว่าพิษจากสารแอมเฟตามีน ซึ่งเป็นไปตามหลักฐานที่พบในขณะนั้นและอธิบายได้ตามหลักวิชาการ (คลิปถุงคลุมศีรษะ เผยแพร่วันที่ 23 ส.ค. 2564)

4. การชันสูตรพลิกศพเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และดำเนินการตามมาตรฐานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยทุกขั้นตอน มีการรวบรวมหลักฐานรวมทั้งภาพถ่ายไว้ สามารถทวนสอบได้ ระยะเวลาการรายงานผลตรวจชิ้นเนื้อทางกล้องจุลทรรศน์ และผลการตรวจเลือดเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด คือประมาณ 30 วัน

5. ผลการชันสูตรพลิกศพฉบับสมบูรณ์ มีกำหนดส่งมอบให้ พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี ในวันที่ 30 ส.ค. 2564