ไม่พบข้อมูลซื้อขายหุ้น 2 ผู้ต้องหา

''กรณ์''ระบุช่วงเกิดข่าวลือ มีนักลงทุนไม่กี่รายที่ได้ประโยชน์ ''ดีเอสไอ'' เล็งขยายผลเพิ่มเกี่ยวแพร่ข่าวลือหรือไม่