จุรินทร์ ระบุจะใช้งบประมาณปกติสนับสนุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ถึงปี 2556

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระบุ จะใช้งบประมาณปกติสนับสนุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ถึงปี 2556 พร้อมเตรียมกำหนดเงื่อนไขใหม่ให้รัดกุมและคุ้มค่ากับเงินงบประมาณให้มากที่สุด นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน อาทิ มีการลาออกกลางคัน ผู้รับทุนส่วนหนึ่งไม่กลับประเทศไทยเมื่อจบการศึกษา และมีการขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดไว้เดิม ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบให้นำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อทบทวนโครงการ โดยจะต้องขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีในอนาคต ดังนี้ กำหนดเงื่อนไขการใช้เงินใหม่ เนื่องจากเงินที่นำมาใช้ในโครงการจากเดิมที่ใช้เงินสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แต่ต่อมาไม่สามารถนำมาใช้ได้ จึงให้นำงบประมาณปกติมาสนับสนุนแทน โดยที่ประชุมเห็นว่าควรกำหนดให้ชัดเจนว่าจะสนับสนุนถึงปี 2556 เท่านั้น ซึ่งจะส่งผลให้เด็กโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1 และ 2 เรียนจบตามเงื่อนไข โดยใช้งบฯในปี 2551-2556 เป็นจำนวน 7,552 ล้านบาท นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังได้มอบให้คณะทำงานโดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ไปพิจารณาหาข้อสรุปเกี่ยวกับเงื่อนไขใหม่ของโครงการดังกล่าว เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีแต่ยังไม่ได้ข้อสรุป เพื่อเสนอที่ประชุมครั้งหน้า โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนทุนในโครงการ คือ กลุ่มที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเดิมว่าหากเรียนจบแล้วไม่กลับประเทศไทย จะนำกฏระเบียบหรือกฏหมายใดมาบังคับใช้ได้บ้าง กลุ่มที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเดิม ซึ่งจะนำไปสู่การปรับเงื่อนไขโดยให้ทำสัญญาใหม่ โดยมีทั้งที่เรียนจบแล้วไม่กลับประเทศไทย หรือลาออกกล่างคัน เพื่อหลีกเลี่ยงการบังคับให้กลับประเทศไทย ว่าจะดำเนินการอย่างไรได้บ้าง อาทิ การรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่อเงินงบประมาณแผ่นดินที่เพิ่มขึ้น หรือจะมีภาระผูกพันในการกลับมาทำงานในประเทศไทยอย่างน้อยกี่ปี เพื่อให้คุ้มค่ากับงบประมาณ และกลุ่มผู้เรียนจบตามเงื่อนไข แต่ขอเรียนต่อต่างประเทศด้วยทุนของตนเอง ว่าจะมีการปรับเงื่อนไขอย่างไร ส่วนที่เกรงว่าจะมีปัญหาในทางปฏิบัติ เพราะเงื่อนไขเดิมไม่ได้ระบุไว้นั้น ในส่วนของผู้ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขคงไม่มีใครไปทำอะไรได้ แต่ผู้ที่ทำผิดเงื่อนไขถือว่าผิดสัญญาต้องนำไปสู่เงื่อนไขตามสัญญาใหม่

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!