อะมีรุ้ลฮัจย์ มุ่งเน้นยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการฮัจย์ สู่มาตรฐานนานาชาติ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อะมีรุ้ลฮัจย์ มุ่งเน้นยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการฮัจย์ สู่มาตรฐานนานาชาติ โดยสร้างความเป็นเอกภาพในการดำเนินงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและใช้วาระฮัจย์เป็นทูตศาสนาสร้างความสัมพันธ์กับประชาคมมุสลิมโลก จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา เห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศจัดตั้งกงสุลฮัจย์ประจำประเทศซาอุดิอาระเบียตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด-ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกันพิจารณาจัดตั้งศูนย์บริการที่ดูแลกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับกิจการฮัจย์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงเป็นอีกมิติหนึ่งที่ทุกฝ่ายจะเข้ามาอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาให้ผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ให้สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ถูกต้องตามหลักศาสนาและไม่เสียสิทธิประโยชน์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียกำหนดเช่นเดียวกับอีกหลายประเทศ สำหรับยุทธศาสตร์ในการพัฒนากิจการฮัจย์สู่มาตรฐานระดับนานาชาติ ในปีนี้ นายอิสมาอิลลุตฟี จะปะกียา อะมีรุ้ลฮัจย์ จะมุ่งเน้นในการสร้างความเป็นเอกภาพในการดำเนินงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและใช้วาระฮัจย์เป็นทูตศาสนาสร้างความสัมพันธ์กับประชาคมมุสลิมโลก โดยเฉพาะการประสานงานทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!