ปภ.จ.นครราชสีมา เตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา เตือนประชาชนรับมือภัยหนาวที่กำลังจะมาถึง พร้อมตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว รองรับให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย นางปิยะฉัตร อินสว่าง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปีร่องความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ปกคลุมประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้อุณภูมิลดลงมีอากาศหนาวเย็น เป็นเหตุให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากสภาพอากาศหนาวเย็นโดยเฉพาะ คนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ เด็กไร้อุปการะ และราษฎรที่ยากจน จังหวัดนครราชสีมาจึงได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวประจำปี 2553 ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ฯ เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยหนาวอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง ประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวให้ทันต่อเหตุการณ์อย่างทั่วถึงเป็นธรรมถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ นางปิยะฉัตร กล่าวอีกว่า ในช่วงอากาศหนาวเย็นยังทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้ง่าย ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยเฉพาะเด็กเล็ก ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว ควรหมั่นออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอและสวมเสื้อผ้าหนา ๆ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง รวมถึงระมัดระวังอันตรายจากอุบัติภัยต่าง ๆ ที่มักเกิดในช่วงฤดูหนาว เช่น ไฟป่า อัคคีภัย อุบัติเหตุทางถนน ทั้งนี้หากประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาได้รับความเดือดร้อนจากสภาพอากาศหนาว สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา 044-242280

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!