เผยชื่อ 6 มหา''ลัยนำร่องประเมินรอบ 3

วันนี้(2 พ.ย.) ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สมศ. ได้คัดเลือกมหาวิทยาลัยที่จะนำร่องใช้กรอบการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบ 3 พ.ศ.2553-2558 จำนวน 6 แห่งเรียบร้อยแล้ว คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)พระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.) เชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยจะทดลองนำร่องในเดือนมกราคม 2553 เป็นระยะเวลา 1 เดือน จากนั้นจะสรุปผลเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมศ. พร้อมทั้งพิจารณาเรื่องศูนย์การจัดการศึกษานอกที่ตั้ง กรณีที่ไม่ผ่านการประเมินภายนอกว่า มหาวิทยาลัยแม่สมควรที่จะต้องถูกตัดสินให้ไม่ผ่านการประเมินด้วยหรือไม่ นอกจากนี้จะมีการพิจารณาเรื่องระบบตัวชี้วัด ข้อมูล การให้คะแนน ตลอดจนกระบวนการประเมิน เพื่อสร้างเป็นบรรทัดฐาน ก่อนที่จะนำกรอบการประเมินคุณภาพภายนอกฯ รอบ 3 ไปใช้ในการประเมินจริงต่อไป ทั้งนี้ผลการประเมินนำร่องของมหาวิทยาลัยทั้ง 6 แห่ง จะไม่เผยแพร่ต่อสาธารณชน เพราะทำเพื่อประโยชน์ที่จะนำไปใช้ในการปรับปรุง.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!