ผลการศึกษาชี้คิลิมันจาโรจะไม่มีหิมะตกในอีก 20 ปีข้างหน้า

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผลการศึกษาที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในสหรัฐ ระบุว่า หิมะที่ปกคลุมภูเขาคิลิมันจาโร ซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในแอฟริกา จะลดลงเรื่อยๆและจะไม่มีหิมะปกคลุมอีกเลยภายใน 20 ปีข้างหน้า โดยมีปัญหาจากอุณหภูมิโลกที่ร้อนขึ้นเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ พบว่า แผ่นน้ำแข็งที่ปกคลุมคิลิมันจาโรในปี 2550 ลดลงร้อยละ 85 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2454 และนับตั้งแต่ปี 2543 แผ่นน้ำแข็งที่ปกคลุมคิลิมันจาโรลดลงร้อยละ 26.

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด