สปส.เผยยอดการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณี สงเคราะห์บุตรเดือน ส.ค.กว่า 460 ล้านบาท

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เผยยอดการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร ให้แก่ผู้ประกันตนในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา กว่า 460 ล้านบาท โดยมีผู้ประกันตนใช้สิทธิกว่า 1 ล้านราย นายปั้น วรรณพินิจ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า สปส.ได้จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร ให้แก่ผู้ประกันตนที่มีบุตรอยู่ในช่วงอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปี ประจำเดือนสิงหาคม ผ่านธนาคารพาณิชย์ จำนวน 1,119,185 ราย คิดเป็นเงิน 467,900,450 บาท ซึ่งผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร ได้คราวละไม่เกิน 2 คน และผู้ประกันตนต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า 12 เดือน ในระยะเวลา 36 เดือน โดยผู้ประกันตนสามารถยื่นหลักฐานเพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรดังนี้ หากใช้สิทธิของผู้ประกันตนหญิงจะต้องยื่นแบบ สปส.2-01 พร้อมแนบสูติบัตรตัวจริงของบุตร และสำเนา (กรณี คลอดบุตรแฝดให้แนบสูติบัตรของคู่แฝดด้วย) สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาสมุดบัญชีธนาคารออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน ทั้งนี้หากใช้สิทธิผู้ประกันตนชาย จะต้องเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งยื่นสำเนาทะเบียนสมรสเพิ่มจากการใช้สิทธิผู้ประกันตนหญิง หากผู้ประกันตนเกิดข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมเขตทั่วประเทศ หรือสายด่วน 1506

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!