สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 49 ปีการก่อตั้ง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 49 ปีการก่อตั้ง โดยมีกิจกรรมทั้งทางศาสนาและกิจกรรมร่วมสนุกเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร นายยรรยงค์ สมจิตต์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ 49 ปีการก่อตั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ โดยมีพิธีบูชาศาลพระภูมิเจ้าที่ การทำบุญบำเพ็ญกุศลถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และกิจกรรมกีฬามหาสนุกสัมพันธ์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในสังกัด 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โครงการขยายงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ ไปยังทุกภูมิภาคของประเทศ เริ่มขึ้นในปี พ.ศ.2502 สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สำหรับภาคเหนือมีที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดลำปาง เปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2503 เรียกชื่อสมัยนั้นว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์เขตลำปาง ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น กองประชาสัมพันธ์เขตลำปาง ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแบ่งส่วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2505 ปี พ.ศ. 2518 ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งเป็น ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 2 ลำปาง ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) รับผิดชอบการบริหารงานประชาสัมพันธ์ ด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด และต่อมาพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2529 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 ลำปาง รับผิดชอบการบริหารงานประชาสัมพันธ์ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และ แม่ฮ่องสอน และในปี พ.ศ. 2540 จากการแบ่งส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2540 จึงเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ลำปาง ล่าสุดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ลำปาง ได้ย้ายที่ทำการจากจังหวัดลำปาง ไปตั้งอยู่ที่ จังหวัดเชียงใหม่ และเปิดตัวเป็นทางการ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2543 ในนาม สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ จนถึงปัจจุบัน

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!