แอมเนสตี้ ยินดี ทนายอานนท์ คว้ารางวัลกวางจู 2021 จี้ไทยปล่อยตัวทันที

แอมเนสตี้ ยินดี ทนายอานนท์ คว้ารางวัลกวางจู 2021 จี้ไทยปล่อยตัวทันที

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ออกแถลงการณ์ยินดีต่อนายอานนท์ นำภา ทนายความและนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย ที่ได้รับรางวัลกวางจูเพื่อสิทธิมนุษยชน 2021 จากมูลนิธิ 18 พฤษภาคมรำลึก ในประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันอังคาร (18 พ.ค.)

นางปิยนุช โคตรสาร ผู้อำนวยการ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เผยว่า ขอแสดงความยินดีกับทนายอานนท์ นำภาที่ได้รับรางวัลในบุคคลที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน และเรียกร้องทางการไทยยุติการปฏิบัติต่อผู้ออกมาวิจารณ์ราวกับเป็นอาชญากรหรือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของรัฐ พวกเขาควรได้รับการปล่อยตัวและยกเลิกข้อกล่าวหาโดยทันทีหากขาดหลักฐานว่ากระทำความผิดอาญาตามหลักสากล 

"เรามีความยินดีที่การทำงานเพื่อปกป้องสิทธิของนักสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเป็นที่รับรู้ และได้รับการชื่นชมจากนานาประเทศ และยังมีผู้คนอีกมากมายที่ยึดมั่นในการทำงานเพื่อการเคารพ ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั้งของตัวเองและผู้อื่น การก้าวขึ้นมาร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุยและแสดงความเห็นโดยสงบเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาสังคมที่เท่าเทียมและเป็นธรรม ขอบคุณนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศและทั่วโลกที่ยังยืนหยัดเพื่อสิทธิมนุษยชน"

"แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ยังคงเรียกร้องทางการไทยให้ปล่อยตัวคุณอานนท์ นำภา ทนายนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และผู้ที่ถูกควบคุมทุกคนตัวเพียงเพราะการใช้สิทธิในเสรีภาพการแสดงออกและการชุมนุมโดยสงบทันทีและอย่างไม่มีเงื่อนไข ยุติการดำเนินคดีต่างๆ และที่คุกคามผู้ชุมนุม และข้อหาอื่นๆ เพียงเพราะใช้สิทธิมนุษยชนของตนเอง และแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศของไทย รวมถึงสิทธิในเสรีภาพการแสดงออก การสมาคมและการชุมนุมโดยสงบ"

การมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อช่วงที่ผ่านมาของวันเดียวกัน แต่ทนายอานนท์ร่วมพิธีดังกล่าวผ่านวิดีโอทางไกลไม่ได้ เพราะขณะนี้ยังอยู่ระหว่างถูกควบคุมตัวจากคดีการเมืองโดยยังไม่มีคำตัดสิน และรักษาตัวจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ติดเชื้อระหว่างถูกคุมขัง

จี้ควบคุมโควิดเรือนจำ

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จึงเรียกร้องให้กระทรวงยุติธรรมและสำนักงานประธานศาลฎีกา พิจารณาปล่อยตัวผู้ที่ถูกคุมขังที่ยังไม่ถูกตัดสินว่าผิด ให้เป็นไปตามหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ

ขณะเดียวกัน ยังเรียกร้องให้หน่วยงานเหล่านี้ออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเรือนจำและระหว่างเรือนจำกับประชาชนภายนอก