มธ. ตอบกลับ "เอนก" ชี้อาจารย์ตามประกันตัว นศ. ไม่ผิดจรรยาบรรณ ไม่จำเป็นต้องสอบสวน

มธ. ตอบกลับ "เอนก" ชี้อาจารย์ตามประกันตัว นศ. ไม่ผิดจรรยาบรรณ ไม่จำเป็นต้องสอบสวน

จากกรณี ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ทำหนังสือถึง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล  หนังสือลงวันที่ 29 เม.ย. 2564 เรื่อง "ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการสอบจรรยาบรรณคณาจารย์ที่ปกป้อง-ยื่นขอประกันตัวกลุ่มนักศึกษาที่มีพฤติการณ์จาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์" โดยระบุว่า ศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน (ศปปส.) ที่ขอให้ อว. ดำเนินการกับคณาจารย์ 8 คนจาก มธ.และ ม.มหิดล ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาจำนวน 3 รายที่ตกเป็นจำเลยในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และ 116

ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว. อว. จึงได้มีบัญชาให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลชี้แจงว่าจะสอบจรรยาบรรณคณาจารย์ทั้ง 8 รายได้หรือไม่

ล่าสุด ผศ.ดร. อดิศร จันทรสุข รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา มธ. เปิดเผยกับ Sanook News ผ่านทางโทรศัพท์ว่า เรื่องดังกล่าวถือเป็นสิทธิของนักศึกษาที่จะได้รับการประกันตัว และเป็นสิทธิของอาจารย์ที่จะให้การช่วยเหลือเพื่อให้นักศึกษาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวตามกฎหมาย ถือเป็นหลักพื้นฐานที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญ แต่ก็เป็นอำนาจของศาลว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่"

การไปประกันตัวนักศึกษา ของอาจารย์ มธ. ทุกท่าน ไม่ถือว่าผิดจรรยาบรรณ และยังถือเป็นหน้าที่ของอาจารย์ ที่ต้องทำตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรและอาจารย์ พ.ศ. 2551 ข้อที่ 32 เขียนว่า "อาจารย์พึงเป็นที่พึ่งแก่นักศึกษา"

การช่วยเหลือเพื่อขอประกันตัวนักศึกษา ก็เพื่อให้พวกเขาได้ออกมาต่อสู้คดี และเพื่อให้กลับมาศึกษาได้ตามปกติ ซึ่งนอกจากจะไม่ผิดจรรยาบรรณแล้ว ยังถือเป็นหน้าที่ที่ต้องทำอีกด้วย

โดยขณะนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็อยู่ระหว่างทำหนังสือตอบกลับถึงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในประเด็นดังกล่าวแล้ว