AXA เอเชียถูกแฮกเรียกค่าไถ่ ข้อมูลส่วนตัวลูกค้า "กรุงไทย-แอกซ่า" ในไทยหลุดอื้อ

AXA เอเชียถูกแฮกเรียกค่าไถ่ ข้อมูลส่วนตัวลูกค้า "กรุงไทย-แอกซ่า" ในไทยหลุดอื้อ

วันนี้(17 พ.ค.) เว็บไซต์ BleepingComputer รายงานว่า กลุ่มบริษัท AXA ในเอเชีย ทั้งไทย (กรุงไทย-แอกซ่า), มาเลเซีย, ฮ่องกง, และฟิลิปปินส์ ถูกกลุ่มแฮกเกอร์ Avaddon แฮกข้อมูลลูกค้าประกันสุขภาพ โดยได้ขโมยข้อมูลส่วนตัวมากมาย อาทิ การยื่นเคลมประกัน ข้อมูลบัตรประชาชน และข้อมูลสุขภาพ รายงานการรักษา รายงานระบุว่าข้อมูลทั้งหมดที่ถูกแฮกมีปริมาณสูงถึง 3 เทราไบต์

กลุ่มแฮกเกอร์ Avaddon ได้พยายามเรียกค่าไถ่ เพื่อแลกกับการคืนข้อมูลดังกล่าว โดยมีการเปิดเผยตัวอย่างข้อมูลที่ถูกแฮกไป เป็นข้อมูลของคนไทยเกือบทั้งหมด โดยล่าสุด AXA ยังไม่ยอมจ่ายค่าไถ่ โดยหากยังไม่จ่ายใน 240 ชั่วโมงจะเปิดเผยข้อมูลออกมา

รายงานระบุว่า ต้นเหตุของการแฮกครั้งนี้ มาจากบริการ Asia Assistance ของบริษัท Inter Partners Assistance (IPA) ในประเทศไทยถูกแฮก ทำให้แฮกเกอร์ได้ข้อมูลออกไป