เริ่มพรุ่งนี้! กทม.ผ่อนคลายร้านอาหาร นั่งกินได้ไม่เกิน 3 ทุ่ม

เริ่มพรุ่งนี้! กทม.ผ่อนคลายร้านอาหาร นั่งกินได้ไม่เกิน 3 ทุ่ม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เริ่มพรุ่งนี้! กทม. ผ่อนคลายร้านอาหาร นั่งกินในร้านได้ไม่เกิน 3ทุ่ม- จำกัดคนเข้าร้าน 25%

ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีมติผ่อนคลายมาตรการกิจการร้านอาหารให้เป็นไปตามประกาศ ศบค. และ ข้อกำหนดฯ แห่ง พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 23) ที่กำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

โดยให้ร้านอาหาร สามารถนั่งรับประทานอาหารในร้านได้ ไม่เกิน 21.00 น. และนั่งได้ไม่เกิน 25% ของจำนวนที่นั่งปกติ ส่วนการจำหน่ายอาหารแบบนำไปบริโภคที่อื่นได้ (Take way) จำหน่ายได้ไม่เกิน 23.00 น. และห้ามดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน พร้อมเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดและยังคงปิดสถานที่ตามประกาศกรุงเทพมหานครปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) และ (ฉบับที่ 26) ต่อไป

ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 – 31 พ.ค. 64 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 29)