กอ.รมน. ชี้แจง 3 ข้อ ปัดทำ "ไอโอ" ยันกองทัพใช้โซเชียลเพื่อประโยชน์ของประชาชน

กอ.รมน. ชี้แจง 3 ข้อ ปัดทำ "ไอโอ" ยันกองทัพใช้โซเชียลเพื่อประโยชน์ของประชาชน

พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เปิดเผยว่า กรณีการสั่งปิดเฟซบุ๊ก และปิดบัญชีรวมทั้งเพจเฟซบุ๊ก โดยได้ลบ 158 บัญชี และกลุ่มที่ตรวจจับได้ว่า สมัครเข้ามาเพื่อปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (IO) มีส่วนเชื่อมโยงกับกองทัพไทย และ กอ.รมน. ได้โพสต์เนื้อหาสนับสนุนกองทัพ, สนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์, เรียกร้องความสงบสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้, โจมตีกลุ่มแบ่งแยกดินแดน โดยไม่ได้เปิดเผยว่า บัญชีเหล่านี้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐนั้น กอ.รมน. ขอเรียนชี้แจงว่าได้รับทราบต่อเนื้อหาข่าวข้างต้น ดังนี้

1. กอ.รมน. ไม่ทราบถึงการถูกถอดบัญชีเฟซบุ๊กตามที่เป็นข่าว เนื่องจากการใช้งานของเฟซบุ๊กเป็นบัญชีส่วนบุคคล ไม่มีความเกี่ยวข้องกับองค์กร (กอ.รมน.) การลบบัญชีจากเฟซบุ๊ก ถือเป็นการลบบัญชีส่วนบุคคล ปัจจุบันเฟซบุ๊กของ กอ.รมน. ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ

2. กอ.รมน. ไม่มีนโยบายให้หน่วยดำเนินงานตามที่เป็นข่าว จากนโยบายของ กอ.รมน. มีหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานกลางขับเคลื่อนประสานงาน ในการช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากความเดือดร้อน ซึ่ง กอ.รมน. ได้ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานมาโดยตลอด

3. การใช้งานของโซเชียลมีเดียของ กอ.รมน. มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ผลงาน ของ กอ.รมน. สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว พร้อมรับทราบความต้องการของประชาชน เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ให้กับประชาชนได้ตรงตามความต้องการ และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

ทั้งนี้ ปัจจุบัน กอ.รมน.ได้มี Call Center 1374 รับแจ้งเหตุความมั่นคง เป็นอีกช่องทางหนึ่ง ที่จะทำให้การดำเนินชีวิตของประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน