ลดลงต่อเนื่อง! สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 33 ราย รวมป่วยสะสม 16,113 ราย

ลดลงต่อเนื่อง! สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 33 ราย รวมป่วยสะสม 16,113 ราย
Infoquest

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร (สสจ.) รายงานข้อมูลสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ล่าสุด ณ เวลา 24.00 น. ของวันที่ 21 ก.พ.64 พบผู้ป่วยรายใหม่อีก 33 ราย ลดลงจากวานนี้ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 60 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ล่าสุด แบ่งเป็น ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 2 ราย เป็นต่างชาติทั้ง 2 ราย ส่วนผู้ป่วยในโรงพยาบาล 31 ราย เป็นคนไทย 19 ราย ต่างชาติ 12 ราย ทำให้ขณะนี้จังหวัดสมุทรสาครมียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมรวมเป็น 16,113 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 7 ราย จากการค้นหาเชิงรุกไปแล้ว 189,486 ราย