เลขาฯ กกต. คาดเลือกตั้ง อบจ. 20 ธันวาคมนี้! จัดเต็มพร้อมกัน 76 จังหวัด

เลขาฯ กกต. คาดเลือกตั้ง อบจ. 20 ธันวาคมนี้! จัดเต็มพร้อมกัน 76 จังหวัด

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าววันนี้ (7 ต.ค.) ว่า กกต. กำลังพิจารณาวันเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ 76 จังหวัด ระหว่างวันที่ 13 หรือ 20 ธ.ค. นี้ แต่มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นวันที่ 20 ธ.ค. เพราะวันที่ 13 ธ.ค. เป็นช่วงวันหยุดยาว

อย่างไรก็ตาม เลขาธิการ กกต. รายนี้ กล่าวว่า วันเลือกตั้ง อบจ. จะมีความชัดเจนขึ้นหลังจาก กกต. ประชุมกันในวันที่ 12 ต.ค. นี้ ซึ่ง กกต. เป็นผู้ที่มีอำนาจกำหนดวันเลือกตั้ง รวมถงวันรับสมัครผู้ลงเลือกตั้งทั้งนายกเทศมนตรี อบจ. และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (สจ.)

นอกจากนี้ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวต่อไปว่า จะกำหนดวันเลือกตั้ง อบจ. และวันรับสมัครให้เป็นวันเดียวกันทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อความสะดวกต่อการบริการจัดการ และถ้าหาก กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้งแล้ว นายกเทศมนตรี อบจ. และ สจ. ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ ก็จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที

การเคลื่อนไหวนี้ของ กกต. เกิดขึ้นหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันอังคาร (6 ต.ค.) เห็นชอบให้จัดการเลือกตั้ง อบจ. ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกหลังจากกฎหมายท้องถิ่นฉบับใหม่บังคับใช้ ส่วนการเลือกตั้งท้องถิ่นในระดับอื่น จะต้องรอต่อไปหลังจากนี้ โดยคาดว่าจะจัดขึ้นในปีหน้า

อย่างไรก็ตาม พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า งบประมาณที่ กกต. ได้รับจัดสรรในการเลือกตั้งท้องถิ่น ขณะนี้มีปัญหาอยู่บ้านว่าจะเพียงพอต่อการดูแลการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับอื่นๆ หรือไม่ เพราะต้องเพิ่มอุปกรณ์บางอย่างและการอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้กับทุกหน่วยเลือกตั้งด้วย