รอลุ้น! บอร์ดตุลาการจ่อพิจารณา "เมทินี ชโลธร" เป็นประธานศาลฎีกาหญิงคนแรก

รอลุ้น! บอร์ดตุลาการจ่อพิจารณา "เมทินี ชโลธร" เป็นประธานศาลฎีกาหญิงคนแรก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ลุ้นประวัติศาสตร์! นางเมทินี ชโลธร มีโอกาสได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ให้ขึ้นเป็นประธานศาลฎีกาหญิงคนแรกของประเทศ

วันนี้ (16 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 ก.ค. ที่ผ่านมา เว็บไซต์สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได้เปิดเผยบัญชีรายชื่อที่สำนักงานศาลยุติธรรมเสนอแต่งตั้งโยกย้ายผู้พิพากษา วาระ 1 ตุลาคม 2563 ดังนี้

บัญชี 1 เลื่อนชั้น 4 เป็นชั้น 5 มี 1 บัญชี ซึ่งมีการเสนอ นางเมทินี ชโลธร รองประธานศาลฎีกา ขึ้นเป็นประธานศาลฎีกา และหากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) มีมติเห็นชอบ จะถือว่าเป็นประธานศาลฎีกาหญิงคนแรกของประเทศไทย

บัญชี 2 เป็นชั้น 4 สับเปลี่ยนตำแหน่งจำนวน 48 ตำแหน่ง โดยมีตำแหน่งที่น่าสนใจระดับรองประธานศาลฎีกา ดังนี้

น.ส.ปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา ขึ้นเป็นประธานศาลอุทธรณ์ ซึ่งตามลำดับอาวุโสมีโอกาสที่จะขึ้นเป็นประธานศาลฎีกาในวาระต่อไปต่อจาก นางเมทินี เนื่องจากตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ถือว่ามีความอาวุโสรองลงมาจากประธานศาลฎีกา

นางวาสนา หงส์เจริญ ประธานแผนกคดีเยาวชนในศาลฎีกา ขึ้นเป็นรองประธานศาลฎีกา

นายพศวัจณ์ กนกนาก ประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา ขึ้นเป็นรองประธานศาลฎีกา

นายนิพันธ์ ช่วยสกุล ประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาในศาลฎีกา ขึ้นเป็นรองประธานศาลฎีกา

นายประสิทธิ์ เจริญถาวรโภคา ประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้องและขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกา ขึ้นเป็นรองประธานศาลฎีกา

นายสรศักดิ์ วาจาสิทธิศิลป์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ขึ้นเป็นรองประธานศาลฎีกา

นายเสรี เพศประเสริฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ขึ้นเป็นรองประธานศาลฎีกา

นอกจากระดับรองประธานศาลฎีกา ยังมีตำแหน่งอื่นที่น่าสนใจ อาทิ

นางนุจรินทร์ จันทร์พรายศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ขึ้นเป็นประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา ซึ่งปัจจุบันเป็น ก.ต. ที่ได้รับเลือกด้วยคะแนนสูงเป็นอันดับ 1

นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง ขึ้นเป็นประธานศาลอุทธรณ์ภาค 6 ซึ่งนับอาวุโสแล้วเป็นคิวที่สามารถขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาต่อจากนางปิยกุล ผู้ที่ถูกเสนอในบัญชีรายชื่อนั่งประธานศาลอุทธรณ์ในคราวนี้

นายชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ขึ้นเป็นประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญคุมจังหวัดในภาคเหนือ

ทั้งนี้ บัญชีรายชื่อที่สำนักงานศาลยุติธรรมจัดทำข้างต้นนั้น นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ในฐานะเลขานุการ ก.ต. จะนำเสนอเข้าที่ประชุม ก.ต. ในวันที่ 24 ก.ค. ที่จะถึงนี้ เพื่อให้พิจารณาผ่านความเห็นชอบในการแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งบริหารดังกล่าว