ครอบครัวอยู่วิทยา ตอบจดหมายนายกฯ แล้ว! เปิดคอร์สพอเพียง หวังพาคนไทยพ้นโควิด-19

ครอบครัวอยู่วิทยา ตอบจดหมายนายกฯ แล้ว! เปิดคอร์สพอเพียง หวังพาคนไทยพ้นโควิด-19

นางสาวพรรณราย พหลโยธิน ตัวแทนครอบครัวอยู่วิทยารุ่นที่ 3 ผู้อำนวยการพึ่งตนเพื่อชาติ กล่าวว่า โครงการนี้เริ่มขึ้นจากการที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ติดต่อเข้ามากับครอบครัว เป็นหนึ่งใน 20 ครอบครัวที่มีฐานะมั่งคั่งที่สุดของประเทศ ให้ทำโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคมให้ผ่านโรคโควิด-19 ไปได้ ตนจึงเสนอกับครอบครัวว่าควรต่อยอดโครงการนี้ ที่ทำอยู่แล้ว เพื่อขยายผลให้กับช่วยเหลือประชาชนในวงกว้างขึ้้น

ผู้อำนวยการโครงการพึ่งตนเพื่อชาติรายนี้กล่าวต่อไปว่า โครงการนี้จะช่วยให้คนไทยจำนวนไม่น้อยผ่านวิกฤตินี้ไปได้ เพราะโครงการนี้เป็นโครงการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่สามารถนำมาใช้กับทั้งประชาชนในเมือง ที่เริ่มทราบว่าเมื่อเกิดวิกฤติอย่างเช่น โควิด-19 อาจจะต้องกลับมาพึ่งพาวิถีพอเพียงบ้าง เรื่อยไปจนถึงคนกึ่งเมือง หรือคนที่ยังมีวิถีชีวิตในเมืองแต่ต้องการอยู่กับธรรมชาติในเวลาว่าง ส่วนกลุ่มที่สำคัญมากอีกกลุ่ม คือ กลุ่มเกษตร ที่จะเชื่อว่าจะช่วยให้ความเป็นอยู่มีความยั่งยืนมากขึ้น ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

หลักสูตรของโครงการพึ่งตนเพื่อชาตินี้ มีระยะเวลาอบรมประมาณ 15 วัน และเปิดให้ผู้เข้าร่วมคอร์สไปปฏิบัติเองจนถึงวันที่ 75 โดยมีพี่เลี้ยงจากโครงการคอยให้คำแนะนำ ซึ่งเชื่อว่าหลักจากนั้น ผู้เข้าร่วมโครงการจะมีความเชี่ยวชาญและต่อยอดเป็นองค์ความรู้ของตัวเอง

ตั้งเป้าขยายผลสู่ 1 ล้านคน

นางสาวพรรณราย ยังหวังอีกว่า ผู้เข้าร่วมโครงการจะนำความรู้ที่ได้ ไปขยายผลให้กับคนจำนวนมากในชุมชนทั่วประเทศให้ถึง 1 ล้านคน และโครงการจะติดตาม ประเมินผล และวิจัย เพื่อให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดประสิทธิภาพจริง

Sanook.com / Komkrit Duangmaneeนางสาวพรรณราย พหลโยธิน กล่าวแนะนำโครงการพึ่งตนเพื่อชาติ วันที่ 3 ก.ค. 2563

ด้านนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ก่อตั้งมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ เล่าว่า โครงการนี้จะสำเร็จไม่ได้เลย ถ้าหากผู้คนไม่เข้าใจหลักการเศรษฐกิจพอเพียงจากข้างใน ซึ่งตนใช้แนวคิด "เลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช" คือ ต้องให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการพึ่งพาตัวเองให้ได้ก่อน ก่อนที่จะแบ่งปัน และขยายผลต่อไป

เผยตัวอย่างทำจริงแล้ว

ครูแตน หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการ ที่เป็นครูในโรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.สระบุรี กล่าวว่า โรคโควิด-19 ทำให้ผู้คนต้องเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน และวิกฤตินี้ทำให้คนเห็นว่าจะกอดตำราอยู่แบบเดิมไม่ได้ เพราะโจทย์ของโลกนี้เปลี่ยนไปแล้ว แต่การที่เราพึ่งพาตัวเองได้ ไม่ว่าจะเกิดวิกฤติกี่ครั้ง เราก็จะพึ่งพาตัวเองได้ และเมื่อประสบความสำเร็จจะยิ่งแบ่งปันให้คนอื่นได้ด้วย

ครูรายนี้ เผยอีกว่า ตนยังนำหลักการเศรษฐกิพอเพียงมาใช้กับที่โรงเรียนที่ตนสอนอยู่ด้วย และยังทำให้นักเรียนมีอาหารกลางวันทานอย่างเต็มอิ่ม

รศ.ดร.ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ ที่มีส่วนร่วมกับโครงการนี้ มองว่า วิกฤติโควิด-19 ทำให้คนทั่วโลกต้องลุกขึ้นมาหาทักษะใหม่ ในการเอาตัวรอดในยุคที่โลกเปลี่ยนไป หนึ่งในนั้นคือทักษะที่กินได้ ก็คือ การทำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง

ไม่ทิ้งกลุ่มคนเปราะบาง

นางสาวพรรณราย กล่าวอีกว่า ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่มนี้ของโครงการ ซึ่งก็คือ กลุ่มเปราะบาง ที่ขาดรายได้ทันทีจากโรคโควิด-19 อย่างเช่น คนจนเมือง หรือกลุ่มผู้ประกอบอาชีพรับจ้างรายวัน ที่แม้แต่จะมาอบรมกับโครงการยังเป็นเรื่องที่ลำบากพอสมควร

ถึงอย่างนั้น ผู้อำนวยการโครงการรายนี้เชื่อว่า ผู้ที่ขาดรายได้ทันทีจากโควิด-19 กลุ่มนี้ สามารถรับองค์ความรู้จากโครงการนี้ได้ ผ่านการถ่ายทอดของผู้เข้าร่วมโครงการคนอื่นๆ ที่จะนำไปขยายผล

นอกจากนี้ นางสาวพรรณรายเชื่ออีกว่า คนกลุ่มนี้สามารถทำเกษตรทฤษฎีใหม่ได้ เพียงแค่พลิกมุมมองแค่นิดเดียว เพราะเชื่อว่าคนกลุ่มนี้จำนวนมากยังกลับไปหาภูมิปัญญาเดิมจากชุมชนภูมิลำเนาของตัวเอง ให้กลับไปลงมือทำได้เมื่อมีความพร้อม

หวังภาครัฐต่อยอด-แบ่งงบสอนพอเพียง

นายวิวัฒน์ อดีต รมช.เกษตรฯ มองว่า โครงการนี้สามารถช่วยภาครัฐจำไปต่อยอดได้อีก อย่างเช่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่อาจได้รับการจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งไว้ เพื่อขยายโครงการในลักษณะนี้ให้กับกลุ่มรากหญ้า เพราะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการที่ดีอยู่แล้ว

รศ.ดร.ประภาภัทร มองในแง่บวกว่า สังคมไทยมีลักษณะพิเศษ คือ แม้มีวิกฤติใดแต่ก็จะเห็นน้ำใจของคนในสังคม ที่จะช่วยเหลือกันให้ผ่านไปได้ทุกกลุ่มคน อย่างเช่น ตู้ปันสุข ที่เป็นภาพของผู้ที่พอแบ่งปันได้ แบ่งปันให้กับผู้ที่มีลำบากกว่า

นางสาาวพรรณราย กล่าวต่อไปว่า โครงการนี้พึ่งตนเพื่อชาติ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ มาเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่นี้จนถึงวันที่ 31 ก.ค. ผ่านเว็บไซต์ www.พึ่งตนเพื่อชาติ.com และจะประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการวันที่ 15 ส.ค.