กทช. เปิดโครงการนำร่อง ใช้ ICT เชื่อมโยงการศึกษาระดับมัธยมทั่วประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เปิดโครงการนำร่องการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในโรงเรียนสายสามัญระดับมัธยมศึกษา ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงความรู้ในระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ รองเลขาธิการ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. เปิดเผยภายหลังเปิดโครงการนำร่อง การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในโรงเรียนสายสามัญระดับมัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนเครือข่ายหลักของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคกลาง ว่า โครงการดังกล่าวมีการจัดตั้งเว็บไซต์ศูนย์กลางที่มีเนื้อหาความรู้ที่ใกล้เคียงกับในระดับมัธยมศึกษา โดยนำเนื้อหาวิชาการต่างๆ ที่กระจัดกระจายและมีความหลากหลายมาบรรจุไว้ในแหล่งเดียวกันในรูปแบบดิจิตอล เพื่อสะดวกในการเข้าถึง ค้นหาและถ่ายทอดข้อมูล ให้โรงเรียนแม่ข่ายและโรงเรียนเครือข่ายสามารถเข้าถึงและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ตลอดเวลา และยังสามารถใช้เป็นชุมชนออนไลน์ระดับมัธยมศึกษาได้อีกด้วย ตลอดจนเป็นการพัฒนาและส่งเสริมครูอาจารย์บุคลากรของโรงเรียน ในการพัฒนาการเรียน การสอนและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนสายสามัญระดับมัธยมศึกษาเครือข่ายและแม่ข่าย ทั้งนี้ ยังมีโรงเรียนแม่ข่ายเตรียมเข้าร่วมโครงการอีก 7 แห่งทั่วประเทศ ซึ่ง กทช. เตรียมที่จะเดินหน้าเปิดโครงการดังกล่าวให้ครบทุกภูมิภาคทั่วประเทศในเร็วๆ นี้ ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จคาดว่าจะเกิดโรงเรียนเครือข่าย ที่สามารถถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ระดับมัธยมศึกษาได้กว่าร้อยโรงเรียน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด