อย.เผยลวดดัดฟันแฟชั่นสารพิษอื้อ จ่อจัดเป็นเครื่องมือแพทย์

นพ.พงศ์พันธ์ วงศ์มณี รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวถึงกรณีข่าวนักเรียนเกิดอาการติดเชื้อ หลังจากการจัดฟันแฟชั่นที่ร้านจัดฟันแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น จนเป็นอันตรายถึงชีวิต โดยระบุผลจากการตรวจสอบพบว่า ร้านจัดฟันแฟชั่นเหล่านี้ ผู้ที่ให้บริการมิใช่ทันตแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ด้านนี้โดยเฉพาะ ที่สำคัญวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ยังไม่ได้มาตรฐาน เช่น ลวดที่ใช้ในการดัดฟัน ซึ่งส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นลวดสแตนเลสหรือเป็นลวดที่ร้อยดอกไม้ และบางร้านมีการใส่ลูกปัดหลากสี พลาสติกยาง หรือกากเพชร จากการที่อย.ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏพบว่า มีสารปนเปื้อนหลายชนิด อย่างเช่น ตะกั่ว พลวง ซิลิเนียม โครเมียม สารหนูและอื่นๆ หากสารเหล่านี้สะสมในร่างกายในปริมาณมาก ทำมีผลต่อไต ทำให้ไตวายอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ และบางรายหากมีโรคแทรกซ้อน ยิ่งทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้ง่ายขึ้น

รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า แม้ลวดดัดฟันแฟชั่นที่เปิดให้บริการและขายอยู่ตามท้องตลาด โดยไม่ได้จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ แต่ทั้งผู้ขายและผู้ให้บริการต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะถ้าเกิดอันตราย จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันที นอกจากนี้ อย.จะนำปัญหาดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมว่า ลวดดัดฟันแฟ ควรจัดเป็นเครื่องมือแพทย์หรือไม่ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีคำสั่งเกี่ยวกับการห้ามขายสินค้าลวดดัดฟันแฟชั่นเป็นการชั่วคราว โดยให้มีผลต่อไปอีก

นายแพทย์พงศ์พันธ์ กล่าวด้วยว่า หากจำเป็นต้องรับบริการทางการจัดฟัน ควรปรึกษาโดยตรงกับทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจัดฟันที่โรงพยาบาล หรือคลินิกที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับทันตแพทย์ที่ทำการรักษาได้ในเว็บไซต์ของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย เพราะการใส่ลวดดัดฟัน โดยไม่มีทันตแพทย์แนะนำวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือผลเสียด้านสุขอนามัยของฟัน หรืออวัยวะในช่องปากตาม ประกอบกับลวดที่เป็นอุปกรณ์ยึดเกาะกับฟันเป็นลวดที่ไม่แข็งแรงเพียงพอ มีโอกาสหลุดลงคอ และทำอันตรายแก่ผู้สวมลวดดัดฟันจนถึงแก่ชีวิตได้ หากพบลวดดัดฟันแฟชั่นที่อาจผิดกฎหมาย โปรดแจ้งร้องเรียนมายัง สายด่วน อย. โทร. 1556 เพื่อ อย.จะได้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด