เด็กนักเรียนเกาหลีใต้ทุกคนจะต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกวันก่อนเข้าเรียน เพื่อต่อสู้กับการ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเกาหลีใต้ แถลงว่า ได้มีการแนะนำให้โรงเรียนทั้งหมดเพิ่มความเข้มงวดในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ เมื่อการปิดภาคเรียนในช่วงฤดูร้อนสิ้นสุดลง โดยเด็กนักเรียนจะต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกวันก่อนเข้าเรียน ทั้งนี้เกาหลีใต้มีรายงานผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่กว่า 33,00 คนในจำนวนนี้เป็นเด็กนักเรียน 926 คน.

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด