ผช.รมต.ประจำสธ. ตรวจเยี่ยม นักเรียนพยาบาลจากภาคใต้ที่จ.พิษณุโลก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการเรียนการสอนของนักเรียนพยาบาลจากพื้นที่ภาคใต้ที่กำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช พิษณุโลก นายสุรเชษฐ์ แวอาแซ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยม และติดตามผลการเรียนการสอนของนักเรียนพยาบาลจากภาคใต้ที่กำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช พิษณุโลก โดยนางนภาดล สีหพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชพิษณุโลก กล่าวว่าปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 626 คน เป็นนักเรียนพยาบาลจากภาคใต้ ได้แก่จังหวัด นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา และสตูล จำนวน 120 คน ในจำนวนนี้มีนักเรียนพยาบาลชาย 24 คน เช่าห้องพักอยู่นอกวิทยาลัย ส่วนนักเรียนพยาบาลหญิงพักในหอพักของวิทยาลัย ซึ่งพบปัญหาการไม่ให้ความร่วมมือในการปรับตัวของนักเรียน ปี 1 เนื่องจากการนับถือศาสนา แต่ภายหลังสามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้ ด้วยการแยกกันประกอบศาสนกิจ นอกจากนี้ได้เสริมทักษะภาษาไทย ตลอดทั้งการสอดแทรกด้านการเรียนการสอนจริยธรรม ส่วนเรื่องสุขภาพของนักเรียนได้มีการคัดกรองนักเรียนในช่วงเปิดเทอม พบว่ามีนักเรียนติดโรคชินคุนกุนยา 1 ราย ขณะนี้รักษาหายเป็นปกติ และช่วงที่มีโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 มีนักเรียนไปเที่ยวที่ จังหวัดชัยภูมิ กลับมาพบมีไข้สูงตรวจสอบพบเป็นโรคไข้หวัด 2009 จึงให้หยุดพักการเรียนและแพทย์ให้ทานยาโอเซลทามิเวียร์ จนหายเป็นปกติแล้ว

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด