พม.จัดเวทีวิชาการแสดงผลงานนักศึกษาอาชีวะตามโครงการคาราวานความดีอาชีวศึกษาพัฒนาสังคม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดเวทีวิชาการ แสดงผลงานนักศึกษาอาชีวะ ตามโครงการคาราวานความดี อาชีวศึกษาพัฒนาสังคม หวังล้างภาพลักษณ์เชิงลบของสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศ นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดเวทีเสวนาวิชาการ เรื่อง อาชีวะ ดีแต่ใช้กำลังหรือสร้างสังคม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเยาวชนอาชีวศึกษา พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผลงานประดิษฐ์ของนักศึกษาอาชีวะ ภายใต้โครงการคาราวานความดีอาชีวศึกษาพัฒนาสังคม ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายอิสสระ กล่าวว่า กิจกรรมตามโครงการดังกล่าว จะช่วยปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ในเชิงลบของนักศึกษาอาชีวะให้สังคมรับรู้ว่ายังมีนักศึกษาอาชีวะอีกหลายกลุ่มที่นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษามาสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์ต่าง ๆ อาทิ ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ ภาครัฐจึงต้องเร่งสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาจากสถาบันอาชีวะหันมาใส่ใจนำความรู้ความสามารถมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมในภาพรวมต่อไป อย่างไรก็ตาม นายอิสสระ กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้เตรียมประสานกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาอาชีวะมาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยจะมุ่งเน้นการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่เด็ก คนพิการ และผู้สูงอายุเป็นสำคัญ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด