เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์มอบเครื่องเขย่าเลือดให้โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเครื่องเขย่าเลือดให้หน่วยรับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ มูลค่า 90,000 บาท เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ (27 ส.ค.52) ที่ห้องประชุม 4/1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเดชา ตันติยวรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2552 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้กำกับการตำรวจสถานีภูธรอำเภอต่างๆ นายก อบจ. นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ และผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 124 คน เข้าประชุม ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นางพิไลลักษณ์ ตันติยวรงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดให้มีพิธีมอบเครื่องเขย่าเลือด จำนวน 2 ชุดมูลค่า 90,000 บาท ให้แก่หน่วยรับบริจาคโลหิตธนาคารเลือดโรงพยาบาลกาฬสินธุ์สำหรับนำไปใช้ในการออกรับบริจาคโลหิตจากประชาชนและผู้มีจิตศรัทธา เพื่อไม่ให้เลือดที่บริจาคแข็งตัว นายธงชัย ทิพยวัฒน์ คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รายงานด้านสภาวะเศรษฐกิจและการคลังของจังหวัดกาฬสินธุ์ ในรอบเดือนกรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมาว่า เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดกาฬสินธุ์ หดตัวลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยแยกเป็น ด้านเกษตร ภาพรวมหดตัวลง ราคาข้าวเปลือกเหนียวจากราคาตันละ 8,500 บาท ลดลงเป็นตันละ 7,500 บาท ส่วนราคามันสำปะหลังจากราคากิโลกรัมละ 1.93 บาท ลดลงเหลือกิโลกรัมละ 1.36 บาท ด้านการบริโภคภาคเอกชน ภาพรวมลดลงจากเดือนเดียวกันเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม, การจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนใหม่ ลดลงคิดเป็นร้อยละ 33.62, 42.71 และ 2.39 ตามลำดับ เนื่องจากประชาชนมีการระมัดระวังการใช้จ่าย ซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าภาคการเงิน ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์มีจำนวน 10,069 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 13.05 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากประชาชนหันมาออมเงินมากกว่าที่จะนำไปลงทุนด้านอื่น ๆ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด